Tulevaisuusajattelua Maija Poppasen tapaan

Osallistuin hiljattain Sitran kehittämään tulevaisuustyöpajaan. Siellä osallistujien piti kirjoittaa ylös kahdeksan sanaa, jotka tulevat mieleen sanasta tulevaisuus. Lopuksi kaikki sanat koottiin yhteiselle alustalle. Työskentely toi hyvin esille, miten monenlaisia...

Osa-aikainen koordinaattori

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry hakee osa-aikaista koordinaattoria auttamaan uuden strategian linjausten toteuttamisessa ja tehostamaan jäsenjärjestöjen yhteistyötä muun muassa viestinnässä, sisällön tuotannossa ja tapahtumatuotannossa. Koordinaattorin työpanos...

Kulttuuri- ja liikuntaseteli myös yksinyrittäjille

Yrittäminen on Suomessa muuttunut nopeasti niin kuin moni muukin asia tämän päivän yhteiskunnassa. Yrittäjien määrän kasvu on noussut merkittävästi 2010-luvulta lähtien. Siinä joukossa on kohonnut erityisesti yksinyrittäjien moninainen joukko. Vuonna 2019 totesi...