Omistajanvaihdosten edistäminen tapahtuu ihmisten kohtaamisissa

Omistajanvaihdoksia on edistetty ja toteutettu jo pari vuosikymmentä tutkimustyönä, hankkeissa ja arjen konkreettisessa neuvontatyössä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin. Uusyrityskeskusten, kehittämisyhtiöiden, elinvoimapalvelujen, yksityisten...

Omistajanvaihdos voi olla askeleesi yrittäjyyteen

AKYn omistajanvaihdoksia käsittelevässä kirjoitussarjassa eri organisaatioiden ja erikoisalojen asiantuntijat avaavat omistajanvaihdoksia omista näkökulmistaan. Minun näkökulmani perustuu 12 erilaiseen omaan toteutuneeseen yritysostoon tai -myyntiin sekä useampaan...

Ajatuksia omistajanvaihdoksista

Suomessa on kaikkiaan neljännesmiljoona eri kokoista yritystä, joista tuhannet ovat lähivuosina tilanteessa, jossa omistajanvaihdos on yrittäjän/yrittäjien iän vuoksi ajankohtainen. Lisäksi yritysjärjestelyjen dynamiikka on kehittynyt siten, että yrityksiä myydään jo...

Mistä YEL:n muutoksessa on kyse?

Hallitus on antanut kesäkuussa eduskunnalle esityksen yrittäjän eläkelain (YEL) muuttamisesta. Esitystä käsitellään eduskunnassa todennäköisesti syksyn aikana ja muutoksen on ehdotettu tulevan voimaan vuoden 2023 alussa. Esitetty muutos on aiheuttanut runsasta...

Tulevaisuusajattelua Maija Poppasen tapaan

Osallistuin hiljattain Sitran kehittämään tulevaisuustyöpajaan. Siellä osallistujien piti kirjoittaa ylös kahdeksan sanaa, jotka tulevat mieleen sanasta tulevaisuus. Lopuksi kaikki sanat koottiin yhteiselle alustalle. Työskentely toi hyvin esille, miten monenlaisia...