Tulevaisuusajattelua Maija Poppasen tapaan

Osallistuin hiljattain Sitran kehittämään tulevaisuustyöpajaan. Siellä osallistujien piti kirjoittaa ylös kahdeksan sanaa, jotka tulevat mieleen sanasta tulevaisuus. Lopuksi kaikki sanat koottiin yhteiselle alustalle. Työskentely toi hyvin esille, miten monenlaisia...

Osa-aikainen koordinaattori

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry hakee osa-aikaista koordinaattoria auttamaan uuden strategian linjausten toteuttamisessa ja tehostamaan jäsenjärjestöjen yhteistyötä muun muassa viestinnässä, sisällön tuotannossa ja tapahtumatuotannossa. Koordinaattorin työpanos...