Tänään oli Akavan kevätliittokokous. Liittari on tunnetusti ihmisen parasta aikaa. Sen hengessä nostan esille muutaman asian yrittäjyydestä ja AKYsta.

Suomi elää osaamisesta ja yrittäjyydestä – menestystarinamme on rakentunut niiden varaan

Akavan hallitus otti edellisviikon kokouksessa myönteisen kannan mikroyritysten paikallisen sopimisen edistämismahdollisuuksien selvittämiseen. Askel on pieni, mutta henkisesti merkittävä. Ilman, että rohkaisemme yrittäjiä palkkaamiseen ei synny uutta työtä, vaurautta ja hyvinvointia. Kiitos Akavan hallitukselle eteenpäin katsomisesta ja ennakkoluulottomuudesta.

Paikallinen sopiminen ei ole hopealuoti

Paikallisen sopimisen varalle asetetaan kuitenkin helposti ylisuuria odotuksia. Akavalainen yrittäjäaktiivi Mika Uusi-Pietilä TEKistä on vuosien varrella usein muistuttanut: ”Ei hänen yrityksensä liikeideaan sisälly työehdoista sopiminen. Se on työmarkkinajärjestöjen tehtävä.” Niinpä. Päätös paikallisen sopimisen edistämisestä mikroyrityksissä oli henkisesti merkittävä, muttei riittävä tekijä edistämään työpaikkojen syntyä. Työnantajayrittäjiä oli vuonna 2021 87.000 ja vuonna 2022 78.000. Numerot vaihtoivat järjestystä ja kokonaismäärä laski 10 prosenttia. Joku sanoisi jo, että kevyttä työllistämiskriisiä pukkaa. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksilla ei ole merkitystä, ellei ole niitä, joiden välillä sopia. Ensimmäisten työntekijöiden palkkaamista harkitsevaa yrittäjää on rohkaistava ottamaan tuo askel. Mikroyritysten työnantajavelvoitteita onkin (hyvä henkilöstöpolitiikka huomioiden ja työntekijöiden oikeuksia polkematta) kevennettävä muiltakin osin.

Yrittäjyyttä pitää edistää yhteistyöllä

Akavalaiset yrittäjät AKY on ollut olemassa noin 8 vuotta. Käytännössä yhtä pitkään olemme olleet Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen. AKY on SY:n suurin jäsenjärjestö (kaikki alue- ja toimialajärjestöt huomioiden) ja Akava on Suomen toiseksi suurin yrittäjäjärjestö.

Mahdollisuus tarjota akavalaisten liittojen yrittäjäjäsenille SY:n palveluita (ilman pakollista paikallisyhdistysjäsenyyttä) oli vahva motiivi AKYn perustamiselle ja SY:n jäsenyydelle. Kuten edelläkin kirjoitin: Suomi elää osaamisesta ja yrittäjyydestä. Toinen motiivimme olikin sillanrakentaminen korkeakoulutettujen osaajien ja yrittäjien etujärjestöjen välille. Yhteistyö on koko ajan tiivistynyt. Akavalaisten yrittäjien yleisin toimiala on sote ja mm. sen puitteissa teemme muiden SY:läisten järjestöjen kanssa hyvää yhteistyötä. Fyysinenkin etäisyys on lyhentynyt SY:n toimiston muutettua Länsi-Pasilaan. Ilman yhteispeliä, ilman yksityistä, ilman julkista, ilman korkeatasoista koulutusta, ilman yrittäjyyttä ei synny uusia menestysinnovaatioita, työllisyyttä ja hyvinvointia. Me edunvalvontajärjestöissä toimivat voimme näyttää esimerkkiä myös poliittiselle kentälle yhdessä tekemisen voimasta.

Akavan liittokokouksessa puheenjohtaja Maria Löfgren piti erinomaisen katsauksen, jossa hänkin peräänkuulutti yhteistyötä. Kevättalvella julkistetun ”Suomen suunta” -hankkeen suositukset on vietävä käytäntöön, jotta Suomen talous saadaan tukevammalle ja vauhdikkaammalle kasvun tielle. Tähän on helppo yhtyä.

Yhdessä Suomi nousuun!

Timo Saranpää
puheenjohtaja, AKY-Akavalaiset yrittäjät