Uuden hallituksen ohjelmassa on paljon työmarkkinoiden ja talouden dynamiikkaa vahvistavia toimia. Meidän suomalaisten on uskallettava nähdä niissä mahdollisuuksia uhkien sijaan.

Tuleva hallitus on ottanut tosissaan yrittäjyyden edistämisen. Niin pitää ollakin, jos haluamme Suomen olevan jatkossakin hyvinvointivaltio. Hallitusohjelmassa on useita korkeakoulutettujen yrittäjyyttä edistäviä toimenpiteitä.

– Lähtökohdiltaan on merkittävää, että uusi hallitus tunnistaa viimeinkin yrittäjyyden ja työelämän murroksen ja näkee uudet, monimuotoiset yrittäjyyden muodot sekä yksinyrittäjyyden, joka on kasvanut koko 2000-luvun, AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n puheenjohtaja Timo Saranpää sanoo.

Yhä useampi korkeakoulutettu näkee yrittäjyyden houkuttelevana uravaihtoehtona ja vuorottelee palkkatyön sekä yrittäjyyden välillä. Korkeakoulutetuista yrittäjistä merkittävä osa onkin sivutoimisia yrittäjiä. Yksinyrittäjät luovat lisäarvoa myös verkostojensa kautta. Siksi on tärkeää, että tuleva hallitus edistää palkkatyön ja yrittäjämuotoisen työn yhteensovittamista ja ymmärtää sen haasteet.

– On tärkeä tukea yksin- ja mikroyrittäjiä sekä mikroyritysten kasvua. Siten syntyy myös tulevia työnantajayrittäjiä. Korkeakoulutetuissa on merkittävää potentiaalia kasvuyrittäjyyden lisäämiseen, AKY:n varapuheenjohtaja Linda Kanniainen muistuttaa.

Uudessa hallitusohjelmassa luvataan käynnistää arviointi YEL-järjestelmän kehittämistarpeista. Kehittämistarpeista on jo olemassa valtavasti perusteltuja näkemyksiä. Nyt odotetaankin konkreettisia toimia jo tiedossa olevien kehittämistarpeiden uudelleenselvittämisen sijaan.

– Akavalaiset yrittäjät ovat valmiit tuomaan oman osaamisensa työhön mukaan, lupaa AKY:n varapuheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä.

Akavalaiset yrittäjät ovat vuosia vaatineet työttömyysturvan uudistamista siten, että samanaikaisen palkka- ja yrittäjätyön vakuuttaminen on mahdollista. Hallitusohjelman tavoite valmistella puoliväliriiheen mennessä yhdistelmävakuutuksen malli, jolla parannettaisiin niiden henkilöiden sosiaaliturvaa, jotka toimivat samaan aikaan yrittäjinä ja palkansaajina, on erityisen ilahduttavaa. Myös tässä työssä Akavalaiset yrittäjät ovat käytettävissä. AKY edustaa 23 jäsenliittonsa kautta 17 000 pää- ja sivutoimista korkeakoulutettua yrittäjää.

Pienissä työnantajayrityksissä on toistuvasti todettu olevan paras työilmapiiri ja yhdessä tekemisen henki. Siksi on tärkeää, että hallitusohjelma lupaa edistää paikallista sopimista ja laajentaa ihmisten mahdollisuuksia sopia työpaikoilla keskenään heitä koskettavista työn tekemisen ehdoista. Tällöin on kaikkien etu, että niin johdon kuin henkilöstönkin riittävä osaaminen varmistetaan. Tässä ammattiliitot ovat oiva apu henkilöstönedustajille.

Huolenaiheitakin ohjelma herättää. Kansainvälisten asiantuntijoiden rekrytoinnissa olemme tiukassa globaalissa kilpailussa. Nyt annetut signaalit heikentävät asemaamme. Edes mielikuvallisesti ei saa luoda tunnetta, etteivät halutut asiantuntijat ole tervetulleita Suomeen. Toivomme uuden hallituksen kiinnittävän tähän erityistä huomiota.

Vastakkainasettelun sijaan meidän tulee nähdä mahdollisuuksia. Yrittäjyyden edistäminen on meidän kaikkien suomalaisten etu. Uudistuksissa laaja vuoropuhelu sekä palkansaaja- että yrityspuolen edustajien kanssa on keskeistä toimeenpanon sujuvalle edistämiselle.

Hallitusohjelma on monilta osin hyvin kunnianhimoinen. Samanaikaisesti tulee käynnistymään lukuisia eri sektoreiden korjausliikkeitä. Toivomme uudelle hallitukselle menestystä vaativassa työssä ja olemme avoimia yhteistyölle myös yrittäjyyttä koskevissa asioissa.

Timo Saranpää, puheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
050 5236 005
timo.saranpaa@ekonomit.fi

Mika Uusi-Pietilä, varapuheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
0400 505 386
mika.uusi-pietila@minutor.fi

Linda Kanniainen, varapuheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
040 901 1644
linda.kanniainen@agronomiliitto.fi

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 23 jäsenjärjestöä ja näiden noin 17 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.