Sivutoiminen yrittäjyys – sopisiko se sinulle?

Entistä useampi korkeakoulutettu näkee yrittäjyyden houkuttelevana uravaihtoehtona. Jako palkansaajiin ja yrittäjiin on murroksessa, kun sivutoimisesta yrittäjyydestä on tullut varteenotettava mahdollisuus palkkatyön ohelle.  Sivutoimisella yrittäjyydellä...

Ylös hankintahelvetistä

Suomen julkisten hankintojen tilannekuvaa on selvitetty vuonna 2019 Hankinta-Suomi -ohjelman kautta (VM 2020). Selvityksessä tarkasteltiin hankintoja seitsemän teeman kautta: hankintojen johtaminen, osaaminen ja ky­vykkyydet, taloudellinen kestävyys, sosiaalinen...

Kotimaisella omistajuudella on merkitystä

Akavalaiset yrittäjät AKY ry pitää kotimaisen omistajuuden edistämistä tärkeänä. Omistajan kotimaalla on merkitystä, kun päätetään kehityspanoksien suuntaamisesta. Kotimainen omistajuus vahvistaa yrityksen sidettä Suomeen.  Työ- ja elinkeinoministeriön kotimaisen...