Nyt on aika puhua yritysten kasvusta! Olemme haastavassa tilanteessa, jossa yritysten uudistuminen ja kasvu on elintärkeää yrityksille sekä yhteiskunnallemme. Kasvuhaluisia yrittäjiä ja yrityksiä tarvitaan, jotta niin yritykset kuin yhteiskuntammekin pysyisi kilpailukykyisenä ja innovatiivisena. Kasvuyritysten rooli liiketoimintojen uudistajina, osaamistason nostajina ja uusien teknologioiden kehittäjinä toimii moottorina myös muille yrityksille. Kasvua tavoittelevien yritysten määrä on kuitenkin pysynyt viimeisten vuosien aikana paikallaan tai jopa laskee. Erilaisten laskelmien mukaan 25 prosentilla yrityksistä ei ole tällä hetkellä kasvutavoitetta, kun esimerkiksi viisi vuotta sitten osuus oli vain 18 prosenttia. Näyttäisi että kasvuhaluttomien yritysten määrä on siis nousussa!

Kasvutapoja on monenlaisia, joista ehkä tyypillisimpiä ovat yrityksen laajentuminen uusille markkinoille tai uusien tuotteiden kehittäminen. Monesti on kuitenkin tilanteita, joissa pelkästään orgaanisen kasvun hakeminen tai uusien tuotteiden kehittäminen ei ole optimaalinen ratkaisu yrityksen kasvutavoitteille. Vaikka yrityksillä on monia vaihtoehtoja kasvutavoiksi: yksi merkittävä kasvutapa – yrityksen omistajanvaihdos on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomessa on tällä hetkellä omistajanvaihdostilanteessa 13 500 yritystä, joissa noin 90 000 työpaikkaa on vaakalaudalla. Viimeisimmän omistajanvaihdosbarometrin (2021) mukaan yli 40 000 ikääntyvää yrittäjää tavoittelee yrityksensä myymistä tai sukupolvenvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden aikana ja 25 000 yrittäjää aikoo lopettaa yrityksensä. Yrittäjien ikääntyminen, epävarmat tulevaisuuden näkymät sekä sopivien jatkajien puuttuminen on vaarantamassa monen elinvoimaisen yrityksen tulevaisuuden.

Yrityksen omistajanvaihdos on hyvä keino ja ehkä helpompi tapa kasvattaa ja kehittää jo toimivaa yritystä. Uusi omistaja voi myös saada vakiintuneen yrityksen liiketoimintaan uutta draivia ja kasvua. Omistajanvaihdoksen avulla voidaan laajentua maantieteellisesti, saada strategista osaamista tai muuta vahvistusta valitulle kasvustrategialle. Omistajanvaihdos voi olla myös hyvä vaihtoehto aloittavalle yrittäjälle yrityksen perustamiseen ja riskittömämpi vaihtoehto lähteä yrittäjäksi kuin täysin tyhjästä aloittaminen.

Akateemisesti koulutetut ovat perinteisesti hakeutuneet palkkatyöhön erilaisiin asiantuntijatehtäviin. Työn murros on muokannut ja muokkaa tulevaisuuden työntekoa ja muuttaa osaamistarpeita, tämä tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös yrittäjyyteen. Työelämään tarvitaan akateemisia asiantuntijoita, jotka uskaltavat rikkoa rajoja ja kokeilla uutta.

Omistajanvaihdos olisi hyvä lähtökohta akateemiselle yrittäjyydelle, sillä akateemisen koulutuksen kautta hankittu pätevyys antaa hyvät mahdollisuudet asiantuntijuuden käyttämiseen yrittäjänä. Esimerkiksi kauppatieteen ja tekniikan alan osaajille liiketoiminta- ja insinööritieteisiin perustuva osaaminen antaa hyvän pohjan yritystoiminnan ymmärtämiseen sekä liiketoiminnan uudistamiseen ja yrityksen viemiseen kasvu-uralle. Akateemisesti koulutettujen henkilöiden tulisikin pohtia olisiko jo olemassa olevan yrityksen osto tie yrittäjyyteen. Omistajanvaihdos kasvuun kannustajana on yrityksen kasvun edistämistä ja elinvoimaisten yritysten tukemista ja kehittämistä.

Marita Rautiainen, LUT-yliopisto

Marita Rautiainen on yrittäjyyden tutkijaopettaja ja dosentti LUT-yliopistossa, jossa hän opettaa kasvun johtamista ja strategista omistajuutta. Hänen tutkimuksensa kohdistuu erityisesti omistajuuteen, yrittäjyyteen, strategioihin, innovaatioihin ja yritysryhmien kehittämiseen. Hän johtaa kansainvälistä tutkimusryhmää, joka keskittyy perheyritysryhmien tutkimiseen. Hänellä on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus yrittäjyydestä sekä perheyrityksessä että itsenäisenä yrittäjänä.