Yrittäjäksi ei synnytä, vaan kasvetaan ja opitaan. Mitään synnynnäisiä ominaisuuksia ei tarvita, vaan yrittäjämäisen asenteen ja ajattelutavan voi omaksua kuka tahansa. Yrittäjyyteen voi myös kulkea montaa erilaista polkua, eikä menestymiseen tarvita muodollista tutkintoa yrittäjyydestä. 

Ammattikorkeakouluissa ympäri Suomea tarjotaan erilaisia tradenomitutkinnon koulutusohjelmia tukemaan valmiuksia yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. Yrittäjyysopintoja voi suorittaa yksittäisinä kursseina tutkinnon sisällä tai opiskella koko ammattikorkeakoulututkinnon yrittäjän koulutusohjelmassa. Muutamassa ammattikorkeakoulussa tutkinto myös suoritetaan perustamalla tiimiyritys, jossa opitaan yhdessä yrittämällä. Tällaisia ovat esimerkiksi Tiimiakatemia JyväskylässäTerwa-akatemia Oulussa ja Proakatemia Tampereella.  

Näihin koulutusohjelmiin haetaan samalla tavalla kuin muihin tutkintoon johtaviin tradenomikoulutuksiin ja opinnot vastaavat laajudeltaan, osaamistavoitteiltaan sekä rakenteeltaan pitkälti ”tavallisesti” suoritettavia tradenomitutkintoja. Yritystoiminnan perusopintojen jälkeen perustetaan tiimiyritys, jossa opiskelijat työskentelevät ja rakentavat menestyvää liiketoimintaa yhdessä. Opinnoissa korostuvat yhdessä ja toisilta oppiminen, valmennusmainen opetus, kehityskeskustelut, projektit sekä yritysvierailut. Arvioinneissa numeroiden sijaan painottuu itsearviointi, tiimiläisten palaute ja varmasti se tärkein mittari: asiakkaiden palaute.

Erilaisia urapolkuja sekä tapoja tehdä töitä on koko ajan enemmän ja harva yrittäjyyden koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi päätyy lopulta toimimaan lopun ikäänsä yrittäjänä. Yrittäjyyden koulutusohjelmasta saa onneksi monipuoliset tiedot ja taidot toimia myös palkansaajana yksityisellä tai julkisella sektorilla.

Suomi tarvitsee korkean osaamisen yrittäjiä ja erilaisia väyliä opetella menestyvän yrityksen pyörittämistä. Myös yrittäjänä pitkään toimineet konkarit tarvitsevat tapoja kehittää osaamistaan jatkuvasti. Briljantin liikeidean lisäksi tarvitaan kykyä ennakoida ja mukautua nopeasti muuttuvan maailman tarpeisiin. Tässä ammattikorkeakouluilla on loistava mahdollisuus toimia tulevaisuuden yrittäjien ponnahdusalustoina ja kumppaneina yrittäjien jatkuvalle oppimiselle.

Joonas Kopra

Kirjoittaja on AKYn hallituksen jäsen ja Tradenomien erityisasiantuntija