AKY – Akavalaiset yrittäjät ry hakee osa-aikaista koordinaattoria auttamaan uuden strategian linjausten toteuttamisessa ja tehostamaan jäsenjärjestöjen yhteistyötä muun muassa viestinnässä, sisällön tuotannossa ja tapahtumatuotannossa. Koordinaattorin työpanos tullaan hankkimaan ostopalveluna.

Koordinaattorin tehtäviä ovat: 

  • Sisäinen viestintä ja raportointi
  • Sisällöntuotantoon osallistuminen yhdessä asiantuntijoiden kanssa
  • AKYn ja sen jäsenliittojen sekä yhteistyökumppaneiden sisältöjen ja tapahtuminen markkinointi
  • Verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien päivitys ja ylläpito
  • Yhteisten tapahtumien järjestäminen yhdessä tapahtumatiimin kanssa
  • Jäsenetujen ja yhteistyökumppanuuksien koordinoinnissa avustaminen

Kyseessä on uusi tehtävä ja siihen kuluvaa tarkkaa tuntimäärää on vaikea arvioida, mutta arvio on keskimäärin noin yksi päivä viikossa. 

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aktiivista työotetta, oma-aloitteisuutta, viestintäosaamista ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Järjestökentän tuntemus on eduksi.

Hakemuksessa tulee esittää oman osaamisen ja mahdollisten referenssien lisäksi tuntihinta. Hakemukset mahdollisine liitteineen keskiviikkoon 12.1.2022 mennessä pääsihteeri Martti Kiviojalle osoitteeseen martti.kivioja@tek.fi

Lisätietoja antavat:

puheenjohtaja Timo Saranpää, puh. 050 5236 005, timo.saranpaa@ekonomit.fi

pääsihteeri Martti Kivioja, puh. 0400 519 214, martti.kivioja@tek.fi

AKY – Akavalaiset yrittäjät toimii korkeakoulutettujen yrittäjien äänitorvena, valvoo heidän etujaan ja tuottaa heille palveluita. AKY on jäsenliittojensa yhteistyöelin ja täydentää yrittäjien edunvalvontaa yhdessä monien kumppaniensa kanssa. Yli 11000 yrittäjäjäsenellään AKY on Suomen Yrittäjien suurin jäsenjärjestö, jossa toimiminen tarjoaa hyvän näköalapaikan yrittäjyyden edistämistyöhön.