Omistajanvaihdosten edistäminen tapahtuu ihmisten kohtaamisissa

Omistajanvaihdoksia on edistetty ja toteutettu jo pari vuosikymmentä tutkimustyönä, hankkeissa ja arjen konkreettisessa neuvontatyössä, niin julkisella kuin yksityisellä sektorillakin. Uusyrityskeskusten, kehittämisyhtiöiden, elinvoimapalvelujen, yksityisten...