Rekisteröintihakemusten suuri määrä yllätti valvontaviranomaiset vuoden alussa täysin ja keskeneräisenä käyttöön otettu rekisterijärjestelmä ruuhkautui nopeasti viivästyttäen yritystoiminnan aloittamista.

Sote-valvontalain voimaantulon jälkeen työskentely itsenäisenä ammatinharjoittajana on vaatinut hyväksytyn rekisteröitymisen uuteen Soteri-rekisteriin. Yritystoiminnassa tapahtuneista muutoksista täytyy saada myös hyväksyntä ennen muuttuneen toiminnan aloittamista. 

Rekisterijärjestelmä ruuhkautui nopeasti, mikä on viivyttänyt yritystoiminnan aloittamista. Valvira ja Aluehallintovirastot ovat pyrkineet purkamaan rekisteröintihakemusten ruuhkaa kaikilla käytössä olevilla keinoilla. Toukokuun loppuun mennessä rekisteröinti-ilmoituksia oli käsitelty yli neljä tuhatta ja jonossa ilmoituksia oli vajaa 3 800. Etelä-Suomen Aluehallintoviraston jonotilanne oli vaikein, siellä käsittelyä odotti yli 1 600 rekisteröinti-ilmoitusta. Käsittelyaika-arvio oli huhtikuun lopulla Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa neljästä kuuteen kuukautta ja muissa Aluehallintovirastoissa sekä Valvirassa kahdesta kolmeen kuukautta.

Valvontalaissa on valuvika, joka tulisi korjata nopeasti

Valviralta saatujen tietojen mukaan rekisteriin ja sen sähköiseen asiointiin on kevään aikana tehty lukuisia korjauksia ja parannuksia. Rekisterin ja rekisteröintimenettelyn ohjeiden kehittäminen jatkuu edelleen ja hakemusten käsittelyprosessia pyritään parantamaan. Suullista lupaa toiminnan aloittamiseen ei voi kuitenkaan saada jonotilanteesta huolimatta.

Valvontalaki ei mahdollista poikkeuksia rekisteröintimenettelyyn, joten hyväksytty rekisteröintipäätös on edellytys yritystoiminnan aloittamiselle. Valvontaviranomaisilta saatujen tietojen mukaan sosiaali- ja terveysministeriö ei ole tällä hetkellä suunnittelemassa valvontalain muuttamista. Liitot ovat yhteistyössä AKY – Akavalaiset yrittäjät ry:n kanssa tehneet aktiivista vaikuttamistyötä lainsäädännön korjaamiseksi. Tilanteesta keskustelua varten on pyydetty myös audienssia ministeri Kaisa Juusolle.

– Rekisterin ruuhkatilanteiden ei tule estää ammatinharjoittajana toimimista. Lakia tulisi muuttaa niin, että työskentelyn voi aloittaa heti kun rekisteröintihakemus on laitettu vireille, korostaa Suomen Fysioterapeuttien erityisasiantuntija Jarmo Mäkelä.

AKY – Akavalaiset yrittäjät ja soteryhmän liitot

Lisätietoja

Jarmo Mäkelä, AKYn sote-työryhmän puheenjohtaja
Suomen Fysioterapeutit
jarmo.makela@suomenfysioterapeutit.fi

Timo Saranpää, puheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
timo.saranpaa@ekonomit.fi

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 24 jäsenjärjestöä ja näiden lähes 18 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.