Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) järjesti alueen kuntoutuspalveluiden parissa toimiville kuntoutusammattilaisille yhteistyötapaamisen 14.9.2023 Tampereella TAYSilla. AKY-Akavalaisia yrittäjiä edustivat soteryhmän pj. Jarmo Mäkelä (Suomen fysioterapeutit), Sara Kiskola (Toimintaterapeuttiliitto), Katja Vähäkangas (Psykologiliitto), Heta Piirto (Puheterapeuttiliitto) ja Timo Saranpää (AKYn pj.). Tilaisuuden tavoitteena oli kerätä palveluntuottajien ja Pirhan toimijat yhteiseen tilaisuuteen kuulemaan ja keskustelemaan kuntoutuspalveluiden toteuttamisesta Pirhassa. AKY on jo useamman vuoden käynyt aktiivista vuoropuhelua Pirhan johdon kanssa.

Hankintalaki ei anna markkinavuoropuhelulle tarkkoja speksejä. Siksi ne on luotava itse. Vuoropuhelu on vapaaehtoista, mutta ehkä silti tärkein askel kohti onnistunutta hankintaa. Vuoropuhelu lisää ostajan tietoa markkinan tarjoamista mahdollisuuksista ja varmistaa riittävän, laadukkaan tarjousmäärän. Sitä voidaan toteuttaa moninaisin tavoin: tämänpäiväisen kaltaisissa yhteistapaamisissa, verkossa, toimittajakohtaisesti, kirjallisella viestinnällä jne. Ohjenuorana on avoimuuden, syrjimättömyyden ja tasapuolisuuden toteutuminen hankintaprosessissa. Perimmäinen tavoite on, että kuntoutuspalvelun tarvitsija saa laadukkaasti, mutta kustannustehokkaasti tuotetun palvelun, jonka voi tuottaa myös yksityinen palveluntuottaja.

Pirhan tilaisuudessa kuultiin hyvinvointialueen kuntoutushankintojen periaatteista ja yrittäjien puheenvuorot. Pirhan ja yrittäjien yhteistyö on saatu käyntiin ja toimii jo monilta osin hyvin, mutta tehtävää on vielä runsaasti tuleville vuosille. AKYn Jarmo Mäkelä avasi kuulijoille palvelusetelin käytön mahdollisuuksia. Pirkanmaallakin puhuttaa palvelusetelin hintataso. Lain mukaan sen pitäisi pohjautua julkisen sektorin tuotantohintaan. Valitettavasti tämä ei toteudu. Parannettavaa on myös tuotantohinnan määrittelyssä ja ilmoittamisessa.

Paikalla oli vajaat 100 pirkanmaalaista yrittäjää. Isot yhteistilaisuudet ovat ajoittain paikallaan, mutta valtavan asiamäärän vuoksi kannattaa myös toteuttaa säännöllisesti pienempien asiakokonaisuuksien käsittelyä esim. verkkotapaamisissa.

AKYn vuoropuhelu Pirhan kanssa on lähtenyt liikkeelle pirkanmaalaisten yrittäjien yhteydenotoista akavalaisiin liittoihinsa. Pirhan (aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiiri) johto tarttui muutama vuosi sitten positiivisesti keskustelupyyntöömme ja loppu onkin monella tavalla markkinavuoropuhelun historiaa. Malli on erinomainen esimerkki muille hyvinvointialueille. Vastaava onkin jo saatu liikkeelle monilla muilla alueilla, mutta matka on vasta alussa. AKYlaiset ovat mielellään mukana kehittämässä toimivaa markkinavuoropuhelua eri hyvinvointialueilla.

Timo Saranpää