Vuosi 2022 oli epävarmuuden vuosi: niin Ukrainan sota, inflaatio kuin korkeat korot heijastuivat myös Uusyrityskeskusten asiakaskuntaan. Neuvonnan avulla perustettiin vuonna 2022 lähes 6200 uutta yritystä – määrä jäi edellisvuodesta 11 prosenttia. Kaupparekisteriin merkittyjä yrityksiä on valtakunnallisestikin perustettu aiempaa vähemmän, joten Uusyrityskeskusten perustamismäärät seuraavat kokonaiskehitystä.

– Korkean työllisyyden aikana yritysten perustamisaktiivisuus laskee, kun työmarkkinat vetävät hyvin. Neuvonnassa näkyy, että alkavat yrittäjät kaipaavat nyt aiempaa enemmän tukea yrittäjyyden alkutaipaleella, sanoo Suomen Uusyrityskeskukset ry:n toimitusjohtaja Piia Malmberg.

Poikkeuksellinen vuosi sai yritysten perustajat varovaisiksi: neuvontatapahtumien määrä sekä pituudet kasvoivat suhteessa perustettujen yritysten määrään.

Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari korostaa neuvontapalveluiden merkitystä.

– Uusyrityskeskustoiminnan avulla perustetaan elinvoimaisempia yrityksiä, joten toiminnalla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Tarvitsemme erilaisia yrityspalveluita jo alkuvaiheesta lähtien sekä myös lupauksen yrittäjille siitä, että yhteiskunnassa tehdään ennakoitavia ja johdonmukaisia päätöksiä, Jaskari painottaa.

Korkea-asteen suorittaneet perustavat enemmän yrityksiä

Uusyrittäjistä 52 prosenttia on suorittanut korkea-asteen koulutuksen, mutta väestöstä vain noin kolmannes. Korkea-asteen suorittaneet perustavat siis sekä absoluuttisesti että suhteellisesti enemmän yrityksiä kuin esimerkiksi ammattikoulun suorittaneet.

Sivutoimisen yrittäjyyden osuus on kasvanut viime vuosina merkittävästi, tällä hetkellä noin 75 prosenttia yrittäjistä alkaa päätoimisiksi yrittäjiksi. Myös kevytyrittäjyys on yhä suositumpaa – kevytyrittäjyys ei näy tilastoissa uusina yrityksinä, vaikka hekin käyttävät yritysten neuvontapalveluita.

Reilu neljännes uuden yrityksen perustaneista on työssä yritystä perustaessaan ja alle kolmannes työttömänä. Uusyrityskeskuksissa on havaittu, että yksityisellä sektorilla työskentelevät perustavat noin viisi kertaa enemmän yrityksiä kuin julkisella sektorilla työskentelevät.

Uusia yrityksiä omistajanvaihdoksilla

Jo olemassa oleva yritys tilastoidaan uudeksi yritykseksi, kun se saa uuden omistajan yrityskaupalla tai sukupolvenvaihdoksessa. Uusyrityskeskusten valtakunnallisena tavoitteena on nostaa toimivan yrityksen ostaminen nykyistä vahvemmin esiin yhtenä tapana aloittaa yrittäjyys.

Yritysostolla yrittäjäksi lähtevä saa asiakkuudet ja toimivat käytännöt valmiina sen sijaan, että aloittaisi kaiken tyhjästä.

– Suomessa kymmenet tuhannet yritykset ovat vaarana jäädä ilman jatkajaa, ja samalla katoaa iso määrä osaamista ja työpaikkoja. Tämä on valtakunnallinen haaste, jota Uusyrityskeskusverkosto on osaltaan ratkaisemassa, sanoo Suomen Uusyrityskeskusten hallituksen varapuheenjohtaja, Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Jari Huovinen.

Suomen Uusyrityskeskukset ry on kattojärjestö 30 paikalliselle ja alueelliselle Uusyrityskeskukselle, joissa tarjotaan maksutonta ja ammattitaitoista yritysneuvontaa kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan Uusyrityskeskusten kautta perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti on merkittävä: 80 prosenttia Uusyrityskeskusten kautta perustetuista yrityksistä on toiminnassa vielä viiden vuoden päästä perustamisesta, kun muualla perustettujen yritysten eloonjäämisprosentti on alle 50.

Piia Malmberg
toimitusjohtaja
Suomen Uusyrityskeskukset ry