2000-luvun työelämässä yksinyrittäjien sekä osa-aikaisten yrittäjien määrä ja merkitys ovat jatkuvasti kasvaneet. Suomen yrityksistä 66 prosenttia on yhden henkilön yrityksiä, yksinyrittäjistä 52 prosenttia on korkeakoulutettuja (AMK tai yliopisto).

Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäkyselyssä nousi esiin se, että yksinyrittäjyys on 2000-luvun työelämän merkittävin muutostrendi. Työnantajayritysten määrä on pysynyt 90 000 yrityksessä, samalla kun yksinyrittäjien määrä on noussut vuosituhannen vaihteen 123 000 yrityksestä 194 000 yritykseen. Yksinyrittäjien yhteenlaskettu liikevaihto on 26 miljardia euroa. Vuonna 2020 yksinyrittäjien osuus työllisyydestä oli Suomessa 13,4 prosenttia, mikä on OECD:n mukaan Pohjoismaiden korkein.

Kasvu tulee monesta ovesta

Yksinyrittäjätutkimuksessa tärkeimpinä kasvun keinoina yrittäjät nimesivät: 1. uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen, 2. verkostoituminen kumppaneiden kanssa ja 3. työntekijän palkkaaminen. Suurimmiksi kasvun esteiksi yksinyrittäjät arvioivat: 1. yrityksen toiminta henkilöityy yrittäjään, jolloin työntekijän rekrytointi ei onnistu, 2. työllistämiseen liittyvä riski ja 3. työllistämisen kalleus.

Yksinyrittäjät voivat kasvaa myös ostamalla jo toimivia yrityksiä. Yksinyrittäjäkyselyssä selvitettiin yrittäjien kiinnostusta oman yrityksensä myyntiin, kaikista vastanneista kiinnostuneita oli 41 prosenttia. Lähivuosina tullaankin näkemään merkittävä määrä yksinyrittäjien yrityskauppoja.

Suurin osa sekä yksinyrittäjistä että mikroyrittäjistä toimii samaa toimialaa edustavan tai omaa toimintaa täydentävien yrittäjien kanssa yhteistyössä. Vain 15 prosenttia yksinyrittäjäkyselyyn vastanneista kertoi toimivansa ilman verkostoa.

Yksi tapa juhlia meitä yksinyrittäjiä on juhlistaa 11.11. vietettävää valtakunnallista yksinyrittäjäpäivää. Yhdessä olemme enemmän.

Kati Halonen
viestinnäntekijä, yksinyrittäjä, verkostoituja ja AKYn viestintäkoordinaattori

graafi Suomen Yrittäjät