Palkkatyön ja yrittäjyyden yhdistäminen on tehtävä helpommaksi mahdollistamalla eri rooleissa tehdyn työn samanaikainen vakuuttaminen sekä yhtenäistämällä yrittäjyyden määritelmät ja niiden tulkinnat.

Yhä useampi korkeakoulutettu on yrittäjä joko pää- tai sivutoimisesti. Perinteisten palkansaaja- ja yrittäjäroolien rinnalle ovat nousseet erilaiset monimuotoiset työskentelytavat. Työsuhteisuus ja yrittäjyys voivat vuorotella tai kulkea rinnakkain, yhdistellen sekä päätoimista että sivutoimista yrittäjyyttä ja osa- tai kokoaikaista palkkatyötä.

Alustatalouden mahdollisuudet lisäävät työskentelytapojen monimuotoisuutta, aivan kuten laskutuspalveluiden kautta tehtävä työ on lisännyt sivutoimista yrittäjyyttä.

Työttömyysturvajärjestelmä on jäänyt jälkeen työelämän kehityksestä. Vanhentunut järjestelmä ei kannusta esimerkiksi itsensä työllistämiseen alustataloutta hyödyntäen, eikä se mahdollista joustavaa siirtymistä yrittäjästä palkansaajaksi tai päinvastoin.

– AKY – Akavalaiset yrittäjät ry katsoo, että työttömyysturvajärjestelmä ei voi olla esteenä monimuotoisten työskentelytapojen kehittymiselle. Järjestelmää on kehitettävä siten, että työttömyysturva on yhdenvertainen kaikilla työelämässä toimivilla, kertoo AKYn puheenjohtaja Timo Saranpää.

Epäselvät määritelmät ovat yrittäjyyden este

Eri hallinnonalojen kirjavat tulkinnat yrittäjyydestä ja yritystoiminnan päätoimisuudesta luovat etenkin sivutoimisen yrittäjyyden ympärille epävarmuutta ja esteitä. Lisäksi tulkinnat vaihtelevat eri hallinnonalueilla ja jopa eri viranomaisten kesken, vaikka määritelmät ja niiden noudattamisohjeet olisivat samoja. Monimuotoisesti työskenteleville jää ”korotettu yrittäjäriski”, koska yritystoiminnan epävarmuuden lisäksi myös oma työttömyysturva on epävarma ja ennakoimaton.

– Siirtyminen palkansaajasta yrittäjäksi ja päinvastoin lisääntyy entisestään, eikä tiukka jakolinja palkansaaja- ja yrittäjästatuksen välillä ole enää tarkoituksenmukainen tai käyttökelpoinen. Sosiaaliturvajärjestelmän tulee toimia yksilön kannalta joustavasti ja huomioida erilaiset monimuotoiset työskentelytavat ilman väliinputoajia, AKYn pääsihteeri Martti Kivioja painottaa.

Yrittäjällä on oltava vapaus valita

Keskeinen osa työttömyysturvajärjestelmän muutosta on mahdollistaa monimuotoisesti tehdyn työn vakuuttaminen työttömyyden varalle. Yhtenä keinona tähän on tarjottu valmisteilla olevaa yhdistelmävakuutusta, joka huomioi sekä palkansaajana että yrittäjänä ansaitun työtulon.

– Yhdistelmävakuutus on askel oikeaan suuntaan, mutta kahden vanhentuneen järjestelmän aukkojen paikkailun sijasta työttömyysturvajärjestelmä tulee remontoida perusteellisemmin. Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvajärjestelmät tulee yhdistää ja yhdenmukaistaa. Tällöin työttömyysturva määräytyisi roolista riippumatta yhtenäisin perustein: vakuutettujen tulojen mukaan yhtenäisellä työssäoloehdolla, Kivioja sanoo.

Vakuuttamisen tulee edelleen olla vapaaehtoista ja henkilö voi itse valita, vakuuttaako itsensä molemmissa, vain toisessa tai ei kummassakaan roolissa.

– Nyt on korkea aika hyväksyä työelämän alati kiihtyvä muuttuminen. Lakien, työttömyysturvan ja viranomaisten tulkintojen tulee vastata työelämän tarpeisiin, ei jarruttaa työelämän kehitystä, Saranpää toteaa.

Lisätietoja:

Timo Saranpää, puheenjohtaja
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry
p. 050 523 6005                        
timo.saranpaa@ekonomit.fi                             

Martti Kivioja, pääsihteeri    
AKY – Akavalaiset yrittäjät ry  
p. 09 2291 2206                        
martti.kivioja@tek.fi                                           

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 24 jäsenjärjestöä ja näiden noin 16 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.