Suomessa on kaikkiaan neljännesmiljoona eri kokoista yritystä, joista tuhannet ovat lähivuosina tilanteessa, jossa omistajanvaihdos on yrittäjän/yrittäjien iän vuoksi ajankohtainen. Lisäksi yritysjärjestelyjen dynamiikka on kehittynyt siten, että yrityksiä myydään jo aktiivi-iässä. Kaikkien yritysten toiminnan jatkuminen ei ole realistista ja samalla kaiken aikaa perustetaan uusiakin yrityksiä. Kansantalouden kannalta on kuitenkin tärkeää, että jokainen elinkelpoinen yritys löytäisi jatkajan.

Yritysten omistusvaihdoksiin liittyy useimmissa tapauksissa myönteistä dynamiikkaa, uudet yrittäjät yleensä tavoittelevat kasvua ja Finnvera Oyj:n tutkimusten mukaan 35 %:ssa omistusvaihdoksen läpi käyneistä yrityksistä toiminta lähteekin vahvaan kasvuun. Tämä ilmiö tuo myönteistä vaikutusta yrityselämäämme.

Suomen yritysrakenne on melko jakautunut, pieniä yrityksiä on lukumääräisesti paljon ja toisaalta suuryritykset tuottavat suuren osan liikevaihdosta. Merkittävä ero esimerkiksi Saksaan onkin keskisuurten yritysten pieni määrä. Yrittäjä- ja sukupolvenvaihdosten lisäksi yritysten väliset järjestelyt voisivatkin edesauttaa rakennekehitystä. Suuryrityspuolella tällaisia järjestelyjä tehdäänkin jonkin verran, mutta pk-yritystenkin kentässä melkoisen vähän. Monella toimialalla orgaaninen kasvu voi olla vaikeaa, joten yritysjärjestely voisikin olla hyvä keino yritykselle kasvaa ja saavuttaa yritysjärjestelyissä usein tavoiteltuja synergia- ja mittakaavaetuja.

Yrittäjyys on tämän päivän yhteiskunnassa hyvinkin varteenotettava vaihtoehto myös akateemisesti koulutetulle henkilölle. Ostamalla toimiva yritys myös menestymisen edellytykset ovat paljon paremmat kuin uuden yrityksen perustaminen. Jälkiseurannan perusteella voidaankin todeta, että viiden vuoden jälkeen omistusvaihdoksen kautta toimintaansa jatkaneiden yritysten henkiinjäämisaste on selvästi korkeampi kuin se perustettujen yritysten osalta on. Olen toiminut rahoittajana kymmenissä omistusjärjestelyissä ja kokemukseni akateemisten yrittäjien menestymisestä ovat myönteisiä. Siksi rohkenenkin kannustaa akateemisesti koulutettuja tarttumaan rohkeasti yrittäjyyteen, mikäli vain kokee yrittäjyyden muutoin itselleen sopivan.

Jyrki Isotalo, Agronomiliiton hallituksen puheenjohtaja ja Finnvera Oyj:n Länsi-Suomen aluepäällikkö