Helmikuun alussa monelle yrittäjälle saapui maksumuistutus useita vuosia vanhasta laskusta, joka on aikanaan maksettu normaalin maksukäytännön mukaan eräpäivänä. Laskuissa on muutamien senttien viivästyskoron ohella peritty 40 euron suuruista vakiokorvausta. AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry:n jäsenjärjestöille on tullut asiasta useita yhteydenottoja. AKY:n näkemyksen mukaan Waas Oy:n toiminta poikkeaa Suomen vakiintuneesta maksukäytännöstä ja on omiaan luomaan epäluottamusta ja tarpeetonta haittaa yritysten väliseen kaupankäyntiin.

Kyseisiä laskuja on lähettänyt Webshop as a Service WaaS Oy, joka karhuaa pääasiassa Porvoon Kirjakeskus Oy:n kautta ostettua ammattikirjallisuutta. Vastaavaa perintätoimintaa on harjoittanut aiemmin Booky.fi Oy. Yrityksien omistuspohja on yhteneväinen.

Yhteydenottoja on tullut runsaasti esimerkiksi Suomen Fysioterapeutit ry:lle, jonka jäsenkunnassa on runsaasti yrittäjiä. Suomen Fysioterapeutit ry:n kehittämisasiantuntija Juho Korpi pitää WaaS Oy:n toimintatapaa vakiintuneesta kauppatavasta poikkeavana. Maksumuistutuksissa on kyse siitä, että alkuperäisten laskujen eräpäivä on asetettu lauantaille. Lauantaina maksettu lasku kirjautuu vastaanottajan tilille kuitenkin vasta seuraavan viikon alussa. Suomen vakiintuneen kauppatavan mukaisesti näistä muutaman päivän pankkisiirrosta johtuvasta viiveestä ei ole peritty viivästyskorkoa tai muita perintäkuluja.

– WaaS Oy on yksipuolisesti muuttanut vakiintunutta kaupankäyntitapaa ja alkanut periä muutamien päivien viivästyksestä sekä viivästyskorkoa että 40 euron vakiokorvausta. Kyseessä on toimintatapa, jossa hyödynnetään perintälain säädöksiä ja EU:n maksuviivästysdirektiiviä vakiintuneesta kauppatavasta poikkeavalla tavalla. Laskujen perintä on tapahtunut erittäin pitkällä viiveellä, sillä lähes kolme vuotta vanhoista laskuista muistutetaan nyt ensimmäistä kertaa, Korpi toteaa.

EU:n maksuviivästysdirektiivi (2011/7/EU) on tarkoitettu pk-yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja direktiivin taustalla on ollut huoli huomattavien maksuviivästysten esiintymisestä. 

– Direktiivin tarkoitus on turvata, että pk-yritysten laskut maksettaisiin ajoissa. Tarkoituksena ei ole ollut muuttaa kansallisia maksukäytäntöjä eikä puuttua muutamien päivien maksuviiveisiin. Herää kysymys, onko nyt harjoitettu toiminta EU:n kunniallisen ja vilpittömän menettelyn vaatimuksen mukaista, Korpi pohtii.

Akavalaiset Yrittäjät ry on huolissaan yrityksiin kohdistuvista huijauksista Suomessa. 

– Jopa joka toinen yritys on joutunut huijauksen kohteeksi. Osa huijauksista on selkeitä rikoksia, osa keinottelua esimerkiksi lakien tai sopimusehtojen kautta”, toteaa AKY:n puheenjohtaja Timo Saranpää. 

Huijauksia yhdistävät usein paitsi suunnitelmallisuus, myös se, että niistä kärsivät yleensä eniten pk-yritykset. Huijatuksi tulleen yrittäjän asema on poikkeuksetta huono eikä oikeusturvaa käytännössä juurikaan ole. 

– Toivon, että Suomen hallitus ottaa huolemme vakavasti. Lainsäätäjien tulisi työskennellä aktiivisesti yritysmaailmassa esiintyvien huijausten kitkemiseksi ja erityisesti pk-yritysten oikeusturvan vahvistamiseksi, Saranpää painottaa. 

AKY – Akavalaiset Yrittäjät ry on korkeakoulutettujen yrittäjien edunvalvontajärjestö, johon kuuluu 24 akavalaisen liiton ja Ornamon 16 000 pää- ja sivutoimista yrittäjäjäsentä. AKY on Suomen yrittäjien toimialajärjestöjäsen.

Lisätietoja

Juho Korpi, AKYn sote-työryhmä

Suomen Fysioterapeutit

juho.korpi@suomenfysioterapeutit.fi

Timo Saranpää, puheenjohtaja

AKY – Akavalaiset yrittäjät ry

timo.saranpaa@ekonomit.fi