Yrittäminen on Suomessa muuttunut nopeasti niin kuin moni muukin asia tämän päivän yhteiskunnassa. Yrittäjien määrän kasvu on noussut merkittävästi 2010-luvulta lähtien. Siinä joukossa on kohonnut erityisesti yksinyrittäjien moninainen joukko. Vuonna 2019 totesi Suomen Yrittäjien silloinen puheenjohtaja Jyrki Mäkynen, että suomalaisen työelämän merkittävin muutos on tällä vuosituhannella ollut yksinyrittäjyys ja sen kasvu. Nyt yksinyrittäjien määrä on noin 200 000 eli yli puolet suomalaisista yrittäjistä on yksinyrittäjiä. Heistä yli 50 %:lla on ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto.

Yksinyrittäjien tilanne ei kuitenkaan kaikilta osa-alueiltaan ole hyvä. Heistä 48 % vuonna 2019 tehdyn selvityksen mukaan tienasi alle 2000 euroa kuukaudessa ja joka neljäs teki töitä yli 50 tuntia viikossa. Tästä voidaan päätellä, että terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiselle on suuri tarve.

Suuri osa yksinyrittäjistä on valinnut yritysmuodokseen toiminimen. Kovin moni ei kuitenkaan ole tiennyt kulttuuri- ja liikuntasetelien käyttömahdollisuuksista. Osakeyhtiön yksinyrittäjä saa hankkia itselleen kulttuuri- ja liikuntaedun, mutta toiminimiyrittäjä ei.

Kulttuuri- ja liikunta, terveys ja hyvinvointi

Liikunnan terveysvaikutukset ovat olleet jo pitkään esillä eikä varmasti kukaan voi olla tietämättä, miten suuri vaikutus säännöllisellä liikkumisella on omalle terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikkumismahdollisuuksia on runsaasti, alkaen kotivoimistelusta kävelylenkkeihin ja jatkuen kuntosaleihin ja erilaisiin urheilulajeihin.

Liikunnan hyödyt eivät koske vain kehon kuntoa, vaan vaikutukset näkyvät myös aivoissa eli ihmisessä kokonaisuutena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy runsaasti tietoa liikunnan merkityksistä. Siellä todetaan, että ”liikunnalla on runsaasti myönteisiä vaikutuksia fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen. Liikunnan harrastaminen auttaa nukkumaan paremmin ja parantaa koettua elämänlaatua sekä kognition eri osa-alueita, kuten muistia ja ongelmanratkaisukykyä. Liikunta auttaa myös hallitsemaan stressiä ja vähentää ahdistuneisuutta.”

Liikunnalla on siis merkittäviä vaikutuksia useiden sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa sekä yleisesti kokonaisvaltaisen terveyden ylläpidossa. Säännöllisen liikunnan vaikutukset THL:n mukaan ovat seuraavat:

 • ehkäisee lihomista ja auttaa painonhallinnassa
 • ehkäisee useita sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 diabetesta ja metabolista oireyhtymää
 • alentaa kohonnutta verenpainetta
 • nostaa veren hyvää HDL-kolesterolipitoisuutta ja laskee huonoja LDL-kolesteroli- ja triglysedipitoisuuksia
 • vähentää masennukseen sairastumisen riskiä ja lieventää masennuksen oireita
 • ehkäisee useita syöpiä, kuten vatsa-, keuhko- ja paksusuolensyöpää
 • vaikuttaa positiivisesti tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon.

Liikuntasetelin käyttöön saaminen on siis selkeästi työterveyshuoltoa, jossa jokainen yksinyrittäjäkin voisi valita itselleen parhaiten sopivat liikuntatavat ajan, paikan ja hinnan huomioon ottaen.

Kulttuurin terveysvaikutukset ovat olleet enemmän esillä vasta parin viime vuosikymmenen aikana, vaikka kulttuurin ja taiteen vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin on tutkittu jo pitkään. Tutkimustulokset ovat olleet hyvin merkittävä lisä kulttuuriedun saamisessa osaksi työterveyshuoltoa.

Kulttuurin ja terveyden yhteydessä on neurologian dosentti Markku T. Hyypän mukaan seuraavia keskeisiä huomioita:

 • Kulttuurin harrastaminen vaikuttaa terveyteen, hyvinvointiin ja elinikään merkittävästi. Tästä on kattavaa kansainvälistä ja kansallista tutkimusnäyttöä.
 • Ihmisyys ja kulttuuri kuuluvat tiiviisti yhteen.
 • Kulttuurin vaikutuksesta terveyteen saadaan yhä enemmän tietoa aivotutkimuksen myötä.
 • Kulttuuriharrastukset ovat osa yhteisön sosiaalista pääomaa.

Kulttuurin ja taiteen vaikutukset ovat samansuuntaisia sekä tarjottuina palveluina että omaehtoisena toimintana aivan samoin kuin liikunnassa ja urheilussakin. Tarjolla on teatteri- ja musiikkiesityksiä, monialaisia kulttuuritapahtumia, taide- ja museonäyttelyitä, kirjallisuutta, sirkus- ja tanssiesityksiä ja vaikka mitä. Itse voi harrastaa kirjoittamista, kuvataiteen eri lajeja piirtämisestä keramiikkaveistoksiin, musiikkia laulaen ja soittaen yksin tai kuorossa ja orkesterissa, tanssia voi ryhmässä, parin kanssa tai vaikka yksin jne. Osa vaihtoehdoista maksaa aika paljonkin eikä yksinyrittäjällä välttämättä ole varaa kalliisiin harrastuksiin.

Miksi on tärkeää saada kulttuuri- ja liikuntaetu myös kaikille yksinyrittäjille?

Yksinyrittäjien joukko on kasvava osa suomalaista yritystoimintaa ja se merkitsee monia asioita, esimerkiksi uusien palveluiden saamista kansalaisille, uusien toimintatapojen käyttöönottoa, vaikka ilmastonmuutos huomioiden jne. Yksinyrittäjät ovat osa muuttuvaa tietointensiivistä yhteiskuntaa.

Niin kulttuuri kuin liikuntakin ovat hyvinvoinnin lähteitä ja tukia. Hyvinvoiva yrittäjä tuottaa yhteiskunnalle monia tarpeellisia asioita. Pahoinvoiva yrittäjä tuottaa yhteiskunnalle kuluja. Sairastaminen on kansantaloudelle kallis asia. Vuonna 2019 Suomen terveydenhuollon menot olivat 22,0 miljardia euroa ja ovat kasvaneet edelleen.

Yhteiskunnalle – valtiolle ja veronmaksajille – tulisi huomattavasti edullisemmaksi tukea kulttuurin ja liikunnan palveluita tarjoamalla kulttuuri- ja liikuntaseteleitä mahdollisimman laajaan käyttöön, siis myös kaikille yksinyrittäjille. Kysymys on merkittävästä kansantaloudellisesta asiasta.

Merja Isotalo

Kirjoittaja on yrittäjä Kulttuuripajasto Ky:ssä sekä Akavan Erityisalojen ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunnan jäsen ja AKYn yksinyrittäjien työryhmän jäsen