Osalle yrittäjistä kesäaika on työn parasta sesonkia ja se toinen osa saa nauttia lisääntyneestä vapaa-ajasta. Kummassakin tapauksessa kesä on hyvä  aloittaa hyvillä mielin, ja siksi ajattelin kehua yrittäjiä ja yrittäjien toimintaa tiukassa tilanteessa. Tämä tiukka tilanne oli koronan ensimmäinen aalto keväällä 2020. Jos joku vielä muistaa, niin kriisin ensi vaiheissa palveluiden ostajat painoivat hätänappulaa. Tästä aiheutui se, että esimerkiksi puheterapiapalveluiden tuotanto lähipalveluina oli erittäin vaikeaa ja usein täysin mahdotonta.

Nyt kesällä 2021 yrittäjänä toimiva puheterapeutti, jolla ei ole lainkaan etänä tuotettavaa palvelua on varmasti jo osa vähemmistöä. Näin ei todellakaan ollut keväällä 2020. Puheterapian digiloikka tehtiin yhteisenä ponnistuksena ja erittäin lyhyessä ajassa. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen toteuttamiseen liittyy runsaasti lainsäädäntöä. Ei siis suinkaan riitä, että osaa kutsua asiakkaan etänä mukaan palaveriin.  Myös materiaalien tuottaminen ja jakaminen asiakkaalle sekä sen käyttäminen terapiassa tulee miettiä tarkasti. Se, mikä toimii lähiterapiassa, täytyy muokata etäterapiaan sopivaksi. Liitto tuki yrittäjäjäseniään neuvoen ja ohjeistaen yleisellä tasolla sekä etsimällä tarvittavaa tietoa uudessa tilanteessa. Mutta se, kuinka homma saatiin kauniiseen puheterapiapalveluiden muotoiseen pakettiin, pohjautui kokonaan niiden yrittäjien tuottamaan koulutukseen ja neuvontaan, joilla jo oli  kokemusta etäterapian toteuttamisesta. Tätä oli saatavilla erittäin nopeasti ja yrittäjät tarjosivat ohjeistusta ja tukea myös julkisella sektorilla työskenteleville kollegoille. Hinta ei ollut este tiedon ääreen pääsemiseksi. Yrittäjien toimeen tarttuminen  vähensi palvelutarpeen kasautumista sekä hoitovelan kertymistä, mikä on puheterapiapalveluiden karua arkea jo ilman koronan tuomaa lisää. Puheterapeuttiyrittäjät tekivät siis hyvää paitsi kollegoille, myös yhteiskunnalle. Tämä on aivan varmasti vaikuttanut myös annettavan etäterapian laatuun ja tuloksellisuuteen.

Yrittäjyys on siis muutakin kuin julkisuuteen usein nousevaa kilpailua tai maksimaalisen voiton tavoittelua. Se voi olla myös ketterää toimintaa yhteiseksi hyväksi, kun oman osaamisen käyttämisestä voi päättää itse ilman ei-ketterää organisaatiota. Yrittäjällä on mahdollisuus käynnistää tarvittavat toimet nopeasti ja toteuttaa ne ilman raskasta byrokratiaa. Parhaimmillaan siitä seuraa kustannuksiltaan kohtuullista tulevaisuuteen luotaavaa toimintaa, josta voivat hyötyä myös julkiset organisaatiot. 

Yrittäjä priorisoi tekemisensä itse.  Näin lomakauden kynnyksellä toivon, että jokainen meistä priorisoi itselleen riittävän palauttavan kesäloman, jotta virtaa yrittämiseen ja yhteisen hyvän edistämiseen riittää myös syksyllä.

Heta Piirto

Kirjoittaja on Suomen Puheterapeuttiliiton toiminnanjohtaja ja ammatinharjoittaja.