Entistä useampi korkeakoulutettu näkee yrittäjyyden houkuttelevana uravaihtoehtona. Jako palkansaajiin ja yrittäjiin on murroksessa, kun sivutoimisesta yrittäjyydestä on tullut varteenotettava mahdollisuus palkkatyön ohelle. 

Sivutoimisella yrittäjyydellä tarkoitetaan yritystointa, jossa henkilö ansaitsee elantonsa pääasiassa muulla tavoin kuin itsenäisenä yrittäjänä. Sivutoiminen yrittäjä on siis pääasiassa palkansaaja tai työmarkkinoiden ulkopuolella oleva henkilö kuten eläkeläinen tai opiskelija. Jossain tapauksessa myös työttömyyskorvausta saava henkilö voi toimia sivutoimisena yrittäjänä. 

Sivutoimisena yrittäjänä voi edistää monenlaista liiketoimintaa asiantuntijatehtävistä kädentaitoihin. Hyvin yleisiä ovat esimerkiksi erilaiset konsultointiin ja liikuntaan liittyvät palvelut.  Vaikka yrittäjäksi harvoin lähdetään päähänpistosta, on heitäkin, jotka ovat ikään kuin puolivahingossa ajautuneet yrittäjäksi, kun itselle tärkeästä harrastuksesta on tullut bisnestä. Näin on käynyt monelle joogaohjaajalle, kakkutaiteilijalle ja valokuvaajalle. 

Oman toiminimen voi perustaa nopeasti ja edullisesti netissä. Tätäkin nopeammin osaamistaan voi myydä erilaisten laskutuspalveluiden kautta ilman, että varsinaisesti perustaa omaa yritystä. Usein yrittäjyyden kynnyksen ylittäminen onkin ennen kaikkea henkinen juttu, jota moni pohdiskelee vuosia. 


Sivutoiminen yrittäjyys voi houkutella monessa eri elämänvaiheessa

Sivutoiminen yrittäjyys voi käynnistyä missä tahansa vaiheessa työuraa, ja syitä sille on monenlaisia. Kyselin LinkedIn-verkostoni kokemuksia. 

”Mulla palkkatyö ja yrittäjyys on menneet usein limittäin ja lomittain, ja jo ennen ensimmäisen yrityksen perustamista tein freelancerina ja projekteissa työtä hyvin yrittäjämäisesti.”

Sivutoiminen yrittäjyys voi olla myös mahdollisuus tyydyttää itsensä toteuttamisen tarpeita silloin, kun se ei palkkatyössä ole mahdollista. Päätoiminen palkkatyö tuo taloudellista turvaa. Samalla osaaminen kasvaa ja monipuolistuu.

”Motivoidun siitä, että voin tehdä sivutoimisesti asioita, joista pidän kovasti, mutta jotka eivät ole osa päätyötäni.”

Eläkeikää lähestyvälle yrittäjyys voi olla kauan kaivattu tilaisuus vihdoinkin toteuttaa ideoita omilla ehdoillaan. Osaamista ja näkemystä on ehtinyt kertyä, ja siitä on paljon ammennettavaa muille. 

Perhevapaata viettävälle yrittäjyys saattaa tuntua virkistävältä vastapainolta vaipanvaihdon rinnalle.  Samalla voi taklata huolta siitä, rapistuttaako poissaolo työmarkkinoilta ammatillista osaamista. Yrittäjyyden myötä tienatut extraeurot ovat tervetullut lisä muuten tiukkaan taloustilanteeseen. 

Yrittäjyys tarjoaa myös suojaa turbulensseille työmarkkinoille. Mikäli joutuu irtisanotuksi, on verkostoja ja osaamista enemmän. Tämä tuo työnhakuun uusia suuntia ja erilaisia mahdollisuuksia. 

”Sivutoiminen yrittäjyys toimii hyvänä harrastuksena ja samalla sen avulla voi rakentaa sekä uraa että verkostoa useammalla alueella. Sivutoiminen yrittäjyys toimii myös turvaverkkona elämän yllätyksissä.


Laajempaa osaamista ja urasiirtoja

Sivutoiminen yrittäjyys voi mahdollistaa myös uramuutoksen. Joskus on helpompaa hankkia työnhaussa tarvittavaa osaamista laskutuksen kautta, pieninä sivuprojekteina, sillä laskutus madaltaa ostajaorganisaation kynnystä yhteistyöhön. Samalla pääsee tutustumaan yrityksen toimintaan ja työkulttuuriin ja kasvattamaan luottamusta puolin ja toisin.  Projektit tuovat referenssejä, joita voi myöhemmin hyödyntää isoissakin urasiirroissa – yrittäjänä, palkansaajana tai molempina.

Sivutoiminen yrittäjyys sopii myös tilanteeseen, jossa omaa yritysideaa haluaa testailla eikä vielä ole varmuutta siitä, kantaako idea kannattavaan liiketoimintaan asti. Sivutoimisena voi kokeilla, löytyykö asiakkaita riittävästi ja onko tulevaisuudessa mahdollisuuksia kenties päätoimiselle yrittäjyydelle. 

Kriittisin resurssi on aika

Sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyy myös haasteita, joista yksi keskeisin lienee ajankäyttö. Väitänkin, että itsensä johtamisen taidot ovat yrittäjän avaintaitoja. Miten huolehtia hyvinvoinnista, kun tekemistä on paljon ja käytössä vain ne samat 24 tuntia kuin kaikilla muillakin?

”Ajankäyttö ja jaksaminen on haaste, helposti molemmat (kaikki) osiot vievät isomman kakun kuin on kuvitellut.”

Jottei homma lähde ihan käsistä, on hyvä suunnitella minkä verran palkkatyön ohella omaan yritykseen on valmis satsaamaan. Muutama tunti kuukaudessa vai kymmenen tuntia viikossa? Osalla jo toimiala sanelee sen, että yrittäjyys on kausiluonteista.  Moni sivutoiminen yrittäjä on yksinyrittäjä, mutta ehkä aikaresurssia voisi helpottaa yhdessä yrittäminen? Myös työnantajan kanssa voi käydä keskusteluja erilaisista joustavista malleista. 

”Optimi omasta kokemuksesta on 3 päivää tai 24 tuntia palkkatyötä ja 2 päivää yrittäjyyttä.” 

Vaikka yrityksen perustaminen on nykyään helppoa, se ei poista silti tarvetta pohtia perusteellisesti omaa liikeideaa ja sitä, onko sinulla kaikki ne edellytykset, joita tarvitaan yritystoiminnan pyörittämiseen. Keskiössä on edelleen se, että sinulla on osaamista, josta joku haluaa maksaa. 

Petra Bedda

Kirjoittaja työskentelee sivutoimisena yrittäjänä ja Luonnon-, ympäristö-, ja metsätieteilijöiden liitto Loimussa uravalmentajana.  Hän on Loimun edustajana AKYn hallituksessa, Helsingin yrittäjien varapuheenjohtaja, Helsingin yrittäjät – Pohjois-Helsinki ry puheenjohtaja ja Suomen yrittäjien valtuuston varajäsen