Akavalaiset yrittäjät AKY ry pitää kotimaisen omistajuuden edistämistä tärkeänä. Omistajan kotimaalla on merkitystä, kun päätetään kehityspanoksien suuntaamisesta. Kotimainen omistajuus vahvistaa yrityksen sidettä Suomeen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön kotimaisen omistamisen ohjelmalle asettama työryhmä jätti ”Visio 2030”-raporttinsa 24.3.2021. Ohjelman tarkoituksena on löytää keinoja vahvistaa, monipuolistaa ja tasa-arvoistaa yritysten suomalaista omistajuutta. Näin tavoitellaan uusia työpaikkoja ja talouskasvua.

Työryhmä nosti visioissaan esille useita merkittäviä kotimaista omistajuutta kehittäviä lyhyen ja pitkän aikavälin keinoja. Erityisesti pidimme asenneilmapiirin ja omistajuusosaamisen edistämiseen liittyvistä aloitteista. Hyvältä kuulostaa myös Matti ja Maija Meikäläisen oma-aloitteisen sijoitustoiminnan herättely, sanoo AKYn puheenjohtaja Timo Saranpää. 

Lyhyellä tähtäimellä tarvitaan nopeita toimia. Takana on menetetyn kasvun vuosikymmen. Kykenemme kääntämään kehityksen panostamalla yrittäjyyden, kasvun ja työllistämisen tukemiseen. Liian usein mystifioimme omistamista kateuden kuorrutuksella. Meiltä jää huomaamatta, että ilman omistamista ei ole yrityksiä eikä työpaikkoja. Siksi pidämme ehdotettuja toimenpiteitä tärkeinä.

Lyhyen tähtäimen keinoina työryhmä ehdottaa osakesäästötilin enimmäismäärän nostoa ja ns. kanssasijoitusrahaston mahdollistamista. Kanssasijoitusrahastossa kotitaloudet pääsisivät sijoittamaan ammattilaisten rinnalla esim. lupaaviin alkuvaiheen yrityksiin. Kotitalouksille kertynyt varallisuus saataisiin liikkeelle ja listaamattomien yritysten pääomaksi. Tätä pidämme erinomaisena ehdotuksena. 

Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus ovat avaintekijöitä omistajuus- ja yrittäjyysmyönteisen asenneilmapiirin luomiselle. Se on pitkäjänteistä työtä. Ruotsissa yrittäjyyskasvatus on ollut osa koulutyötä 80-luvulta lähtien. Lähdemme takamatkalta, mutta ehdimme mukaan, jos otamme yrittäjyyden ja omistamisen yhteiseksi asiaksi. Hyviä kaupunkikohtaisia esimerkkejä yrittäjyyskasvatuksen tuomisesta eri kouluasteille varhaiskasvatuksesta alkaen löytyy jo. Hajanaiset toimenpiteet on koottava yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka takaa kaikille lapsille ja nuorille tasa-arvoiset mahdollisuudet. 

Omistajuuden siirtymiseen ja jatkumiseen pitää panostaa. Työryhmä ehdottaakin omistajanvaihdosten edistämistä alueellisilla ja valtakunnallisilla ohjelmilla. Kannatamme erityisesti työryhmän ehdotusta siitä, että korkeakouluissa lisättäisiin yrittäjyyttä suunnittelevien valmiuksia lähteä yrittäjäksi yritysoston kautta yksin tai yhdessä.

Työryhmä päätti esityksensä iskulauseeseen ”omistaminen kuuluu kaikille”. Niin mekin asian näemme. Panostamalla kotimaiseen omistamiseen panostamme hyvinvointiin. 

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Timo Saranpää, puh. 050 523 6005, timo.saranpaa@sadanpaamies.fi

Akavalaiset yrittäjät AKY ry edustaa akavalaisia yrittäjiä. AKY on Suomen Yrittäjien toimialajäsenjärjestö.