Akavalaiset yrittäjät AKY ry uskoo, että sopimisen helpottaminen mikroyrityksissä olisi ratkaisu paikallisen sopimisen pattitilanteeseen. Sen avulla kehitettäisiin neuvottelukulttuuria ja luottamusta sekä lisättäisiin kokemuksia sopimisen toimivuudesta.

Paikallista sopimista pohtineen työryhmän laiha lopputulos harmittaa AKY:n puheenjohtajaa Timo Saranpäätä.

”Pettymyshän se oli. Tärkeä asia viivästyy jälleen kerran. Nyt odotammekin hallitukselta toimia ja kehysriihestä päätöksiä, jotka vihdoinkin edistäisivät paikallista sopimista”, Saranpää kertoo.

Saranpään mukaan luonteva askel etenemiselle olisi avata järjestäytyneissä mikroyrityksissä mahdollisuus paikalliseen sopimiseen koko henkilöstön kanssa, mikäli luottamusmiestä ei ole valittu.

”Pienissä, alle kymmenen henkeä työllistävissä yrityksissä ei usein ole työehtosopimuksen edellyttämää luottamusmiestä ja siksi on kyettävä hakemaan muita ratkaisuja.”

Eri selvitykset ovat toistuvasti korostaneet luottamuksen rakentuvan helpommin pienissä yrityksissä, joissa on myös paljon epävirallista sopimista. Sopimismahdollisuuden helpottaminen tekisi epävirallisesta sopimisesta virallista. Lisäksi se antaisi kokemusperäistä tietoa paikallisen sopimisen toimivuudesta jatkokehittämistä ajatellen.

”Mikroyritykset voisivat toimia ratkaisuna paikallisen sopimisen ympärille rakentuneen pattitilanteen laukaisemiseen”, AKY:n varapuheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä painottaa.

Vaikutuksia myös työllisyyteen

AKY:ssä arvioidaan paikallisen sopimisen kehittämisen edistävän myös mikroyritysten työllistämistä. Työnantajayritysten määrä on junnannut paikallaan ja kääntynyt viime aikoina jopa laskuun.

”Laskevan trendin kääntäminen on koko Suomen etu ja vaatii kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Mikäli työllistäminen koetaan enemmän riskiksi kuin mahdollisuudeksi, ei muutosta tapahdu. Paikallinen sopiminen voisi olla se mahdollisuus”, uskoo AKY:n varapuheenjohtaja Katri Manninen.

AKY:n mukaan paikallisen sopimisen kehittämisessä pitää jatkossa entistä tarkemmin arvioida, soveltuvatko samat säännöt kaiken kokoisille yrityksille vai voisiko sopimisprosessi olla erilainen eri kokoisissa yrityksissä. Lisäksi sopimisen rakenteita ei saa tehdä liian raskaiksi. Yksinkertaiset menettelyt ovat tarpeen etenkin pienille työpaikoille.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Timo Saranpää, puh. 050 523 6005, timo.saranpaa@sadanpaamies.fi Varapuheenjohtaja, SY:n hallituksen jäsen Mika Uusi-Pietilä, puh. 0400 505 386, mika.uusi- pietila@minutor.fi
Varapuheenjohtaja Katri Manninen, puh. 040 706 6450, katri.manninen@ilry.fi

Akavalaiset yrittäjät AKY ry edustaa akavalaisia yrittäjiä. AKY on Suomen Yrittäjien suurin jäsenjärjestö.