Tapaturmia sattuu myös yrittäjätyössä. Lisäksi ammattitauti voi kohdata yrittäjää. Joskus tämä voi tarkoittaa pitkääkin työkyvyttömyyttä, mikä voi olla yrittäjän taloudelliselle tilanteelle ja yrittäjyyden jatkumiselle kohtalokasta. Yrittäjän onkin hyvä pitää huolta omasta vakuutusturvastaan.

Suomessa on erittäin kattava, lakisääteinen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus. Työnantajan on otettava työtapaturma- ja ammattitautivakuutus työsuhteessa työskenteleville henkilöille. Työtapaturmaturva perustuu tällöin lakisääteiseen pakolliseen vakuutukseen ja sen sisällöstä, korvausten tasosta ja korvausmenettelystä säädetään laissa. Pakollinen vakuutus ei kuitenkaan koske yrittäjänä tehtävää työtä.

Yrittäjä, jolla on YEL-vakuutus voi kuitenkin vakuuttaa itsensä työntekijän työtapaturmaa vastaavalla vapaaehtoisella vakuutuksella ja täten turvata myös itsensä työtapaturmien ja ammattitautien varalta. Ottamalla tällaisen vakuutuksen hän saa ns. lakisääteisen turvan, jonka sisällöstä, korvausten tasosta ja korvausmenettelystä säädetään työtapaturma- ja ammattitautilaissa. Yrittäjä voi liittää vakuutukseensa myös vapaa-ajan vakuutuksen.

Henkilöt, jotka eivät työskentele työsuhteessa tai eivät ole vakuuttaneet itseään YEL-vakuutuksella, eivät voi saada tätä lakisääteistä turvaa. Tällöin voi toki ottaa ns. vapaaehtoisen yksityisen henkilövakuutuksen tapaturmien varalle, mutta vakuutusturvan sisältö, korvausten taso ja korvausmenettely määräytyvät eri tavalla kuin lakisääteisessä vakuutuksessa. Ne perustuvat vakuutuskirjaan, vakuutusehtoihin, vakuutussopimuslakiin ja hyvään vakuutustapaan. Vakuutusturvan sisältö ja korvausten taso vaihtelevat vakuutusyhtiökohtaisesti. Vakuutusten välillä on eroja myös esimerkiksi muutoksenhaussa. Lakisääteisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen muutoksenhaku menee tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan ja vakuutusoikeuden kautta, kun taas yksityisissä vakuutuksissa muutoksenhaku kulkee siviilituomioistuin tietä.

Yrittäjän vapaaehtoinen työajan vakuutus päättyy samaan aikaan kuin YEL-vakuutus. Vakuutusyhtiö voi kuitenkin hakemuksesta jatkaa yrittäjän vapaaehtoisen työajan vakuutuksen voimassaoloa, jos yrittäjä jatkaa yrittäjätyötään YEL:n vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajan saavuttamisen jälkeen.

Lisätietoja lakisääteisestä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta ja lainsäädännöstä löytyy Tapaturmavakuutuskeskuksen sivuilta www.tvk.fi. Sivuilta löytyy myös tilastoja muun muassa vakuutuksen ottaneiden määristä ja maksetuista vakuutuskorvauksista.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki on valmisteltu kolmikantaisesti sosiaali- ja terveysministeriössä ja allekirjoittanut on osallistunut lain valmisteluun Akavan edustajana. Nykymuotoisena laki tuli voimaan vuoden 2016 alusta.

Jaana Meklin
Kirjoittaja on Suomen Lakimiesliiton työelämäasioiden päällikkö