Tänään vietetään kansainvälistä naisyrittäjyyden päivää, Women’s Entrepreneurship Day (“WED”). Suomessa päivä on toistaiseksi vielä heikosti tunnettu. WED on maailmanlaajuinen aloite, jonka tarkoituksena on juhlistaa, tukea ja lisätä naisten mahdollisuuksia liiketoiminnassa.

Naiset tekevät 66 % maailman työstä ja ansaitsevat vain 10 % maailman tuloista. WED:n tehtävänä on antaa neljälle miljardille naiselle kaikkialla maailmassa muutoksen avaimet ja nostaa köyhyydestä siellä nyt elävät 250 miljoonaa tyttöä.

Lisäksi WED on sitoutunut kokoamaan inspiroivien naisjohtajien ajatushautomon, joka tulee edistämään sosiaalisesti tärkeitä yritystoimintaan tähtääviä aloitteita ympäri maailmaa. Globaalisti naisyrittäjyys on valtava mahdollisuus, jonka avulla naisia ja heidän perheitään autetaan ulos köyhyydestä.

Diversiteetti on rikkaus yrittäjyydessäkin

Suomessa haasteet ovat luonnollisesti erilaisia, mutta meilläkin naisten yrittäjyydessä on käyttämättömiä voimavaroja. Tilastokeskuksen mukaan kaikista yrittäjistä naisia on jo pitkään ollut noin puolet vähemmän kuin miehiä. Vuoden 2017 tilaston mukaan noin 67 % kaikista yrittäjistä oli miehiä.

Akavan jäsentilastojen mukaan akavalaisista noin 30 000 yrittäjästä naisia on 39%. Yleisesti voi todeta, että naisten osuus yrittäjistä on hieman kasvanut 2000-luvulla, erityisesti yksinyrittäjissä. Työnantajayrittäjissä naisten osuus on taas hieman laskenut. Kuitenkin edelleen miehet työllistävät itsensä naisia useammin yrittäjinä.

Tilastoihin peilaten on helppo vetää johtopäätös, että menetämme yrittäjäpotentiaalia naisten miehiä korkeamman aloituskynnyksen vuoksi. Yrittäjyydessä kuten muillakin työelämän sektoreilla diversiteetti on rikkaus, joka ruokkii tuote- ja palvelutarjonnan monipuolisuutta ja innovatiivisuutta. Uskaltaako tulkita siten, että yrittäjyyttä harkitsevat naiset ovat ehkä liian ankaria itseään kohtaan arvioidessaan omia yrittäjävalmiuksiaan?

Naisyrittäjyyden päivänä haluan kannustaa yrittäjyyttä harkitsevia ottamaan ensimmäisen askeleen. Jos on osaamista, tahtoa ja asennetta, ne kyllä kantavat alussa vielä hiomattomankin liikeidean vauhtiin.

Hyvää naisyrittäjyyden päivää! Great Women ́s Entrepreneurship Day!

Timo Saranpää
kirjoittaja on Akateemiset Yrittäjät AKYn puheenjohtaja ja Suomen Ekonomien puheenjohtaja