Akavalaisten liittojen muodostama Akateemiset yrittäjät AKY ry vaatii nopeita toimia yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseksi. ”Nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä ei tunnista tulevaisuuden työn tekemisen tapoja, eikä mukaudu tarpeeksi tehokkaasti muutokseen”, AKYn hallituksen puheenjohtaja Mika Uusi- Pietilä huomauttaa. Siirtyminen palkansaajasta yrittäjäksi ja päinvastoin tulee lisääntymään entisestään eikä tiukka jakolinja palkansaaja- ja yrittäjästatuksen välillä vastaa nykytarvetta. ”Sosiaaliturvajärjestelmän tulisi toimia yksilön kannalta mahdollisimman joustavasti yrittäjä- ja palkansaajastatuksen rajapinnassa”, Uusi-Pietilä jatkaa.

Nykytilanteessa yhden ongelman muodostaa eri hallinnonalojen yrittäjämääritelmien erilaisuus. AKYn varapuheenjohtaja Timo Saranpää toivoo, että palkansaajan ja yrittäjän statuksen määrittelyssä päästään yksiselitteisempään ja yhtenäisempään tulkintaan, jotta siirtyminen roolista toiseen olisi helpompaa sosiaaliturvaa menettämättä. ”Yrittäjä-/palkansaaja-aseman välisen raja-aidan madaltaminen on välttämätöntä”, Saranpää toteaa. Lisäksi samojen määräysten ja ohjeiden erilaiset tulkinnat luovat epävarmuutta ja liian tiukka yrittäjäksi tulkitseminen vaikeuttaa myös sivutoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistä.

AKY pyrkii vaikuttamaan myös yrittäjävalmiuksien ja yrittäjämäisen asenteen ottamiseen mukaan kaikkeen koulutukseen. ”Yksittäisten yrittäjyyskurssien sijaan yrittäjyys pitää sisällyttää kaikkeen opetukseen poikkileikkaavasti, jotta opiskelijat näkisivät yrittäjyyden vähintään yhtä houkuttelevana uravaihtoehtona kuin palkkatyö”, Mika Uusi-Pietilä vaatii. Elinkeinoelämän rakenteen murroksessa ei koulutusta vastaavaa työtä ole helppo löytää, joten omasta yrittäjyydestä tulee usein selkeä uravaihto. ”Akateemisia tulisi kouluttaa myös luomaan uutta toimeentuloa sekä itselle että toisille”, Uusi-Pietilä lisää.

AKY on löytänyt paikkansa yrittäjyyden edistäjänä

Kahdentoista akavalaisen liiton muodostama Akateemiset yrittäjät AKY ry on 1,5 vuodessa kasvanut merkittäväksi yrittäjäjärjestöksi, yli 7900 yrittäjäjäsenellään se on nyt Suomen Yrittäjien toimialajärjestöistä suurin. Järjestö valitsi vuosikokouksessaan viime viikolla hallituksen puheenjohtajaksi Mika Uusi-Pietilän (Tekniikan Akateemiset TEK) ja varapuheenjohtajaksi Timo Saranpään (Suomen Ekonomit).

AKYn positio palkansaajakeskusjärjestö Akavan ja Suomen Yrittäjien rajapinnassa auttaa vähentämään työelämän ja työmarkkinoiden vastakkainasettelua. ”Ennakkoluulot vaivasivat toiminnan alkutaivalta, mutta hyvin nopeasti on havaittu uuden yhteyden edut ja kyky edesauttaa työelämän muutokseen vastaamista”, Timo Saranpää kertoo.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä, puh. 0400 505 386 Varapuheenjohtaja Timo Saranpää, puh. 050 523 6005

Akateemiset yrittäjät AKY on korkeakoulutettujen yrittäjäjärjestö. Akateemiset yrittäjät kokoaa yhteen Tekniikan akateemiset TEKin, Suomen Ekonomien, Suomen Lakimiesliiton, Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen, Suomen Farmasialiiton, DIFF – Ingenjörerna i Finlandin, Suomen Puheterapeuttiliiton, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn, Tradenomiliitto TRAL:n, Suomen Psykologiliiton, Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n ja Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäjäsenet. www.akateemisetyrittajat.fi